Integritetspolicy och användarvilkor

För oss på SMEatWORK.se är det viktigt att du känner dig trygg när du använder tjänst och webbsite, www.SMEatWork.se

Hur vi skyddar din information:
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med EU:s gällande dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) GDPR och Svensk lag. Nedan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:

SMEatwork.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss och vårt ombud är: Rolf Kjerrgren, SMEatwork.se, Sveavägen 98,113 50 Stockholm. Personuppgift biträda är Loopia AB som driftar SMEatwork.se webbsite.

Definitioner:

(a) Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(b) Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Uppgifter vi samlar in och använder:

• Kommentarer och meddelande: När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

• Innehållet i privata meddelanden är endast synligt för avsändaren och mottagarna av meddelandet. Med undantag för webbplatsadministratörer, som kan läsa alla privata meddelanden, är innehållet i det privata meddelandet aldrig synligt för andra användare eller webbplatsbesökare. Webbplatsadministratörer kan ta bort innehållet i alla meddelanden.

• En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

• Media:Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

• Administration: Vid nyttjande av tjänsten använder vi personuppgifter såsom namn, epost och telefonnummer. Vi stöder vår behandling på vårt berättigade behov av att kunna administrera vår tjänst på ett lämpligt sätt. 

• Klagomål: Om ni önskar framför klagomål på vår tjänst behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera detta och tillhandahålla information om status för att kunna hålla dig uppdaterat i ärendet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med dig.

• Service: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss behöver vi veta vem du är, din adress, e-post och ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, historik och kontaktuppgifter.

• Upprättande och administrering av konto: Vi behöver i samband med din registrering upprätta ett konto åt dig. Ändamålet med behandlingen är att göra det möjligt att sleverera vår tjänst och säkerställa innehåll på vår webbplats. Vi har tillgång till ditt konto och dina uppgifter för att kunna administrera ditt konto hos oss på ett korrekt och lagligt sätt. För att du ska kunna få dina uppgifter utlämnade och eventuellt raderade kommer vi att efterfråga att du identifierar dig via e-post eller sms för att säkerställa din identitet. 

• Personligt anpassad information: Vi vill kunna anpassa sin kommunikation till dig på bästa möjliga vis för att kunna leverera relevant och korrekt innehåll på vår webbplats. Det innebär att om att vi kan identifierad dig genom din e-postadress, namn, adress och historik så kommer vi att använda informationen för att anpassa innehållet utifrån de uppgifter vi har lagrat om dig. Är du inte inloggad kommer vi att använda den information som ligger lagrad i den informationskapsel (cookie) i din webbläsare för samma ändamål.

• Kommunikation: Information och data som vi mottar från dig kan vara sannolikhetsbaserad, till exempel sannolik storleken på företaget, roll, ålder, kön etc. Du kan komma att få kommunikation baserad på dessa uppgifter. Bara om du har samtyckt till en elektronisk kommunikation så kommer vi att använda oss av dina personuppgifter för att skicka information till dig. Vi använder i sådana fall den information vi har fått från dina tidigare besök på vår webbplats. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta info@smeatwork.se.

• Undersökningar: Endast om du uttryckligen samtycker till att delta i en undersökning, eller liknande på webbplatsen lagrar vi personuppgifter som namn, adress e-post eller telefonnummer, kön, födelsedatum, intressen osv.
• Undersökningar och tävlingar: När du deltar i en tävling samtycker du till att vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka relevant information om tävlingen och andra tävlingar som vi anser kan vara intressanta för dig.Vi använder även dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar i syfte att utveckla våra tjänst och användarupplevelser. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via info@smeatwork.se. Om du inte återkallar eller förnyar ditt samtycke raderar vi dina kontaktuppgifter max 2 år efter du har lämnat ditt samtycke.

• Vidareutveckling av tjänster och säker drift: För att kunna vidareutveckla våra tjänster och driva vår webbplats på ett korrekt och ansvarsfullt sätt behöver vi bland annat kunna producera statistik om sådant som trafik och användarbeteenden. Vi kan också behöva skaffa oss kunskap om bedrägerier samt vidta åtgärder för att förhindra detta. Utöver detta kommer vi i detta sammanhang vid enstaka tillfällen använda oss av personuppgifter för att testa våra system. Vi kommer så långt det är möjligt att använda oss av aggregerad data för dessa ändamål. Vår bedömning har vi ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och av att göra driften av vår webbplats säker och den begränsade behandling av dina personuppgifter som detta intresse medför bedöms väga tyngre än eventuella olägenheter för dig som användare.


Hantering av personuppgifter för minderåriga:

Med minderåriga avses personer under 16 års ålder i Sverige. Vi riktar sig inte till minderåriga och vi samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om minderåriga. Om du är målsman och blir medveten om att dirt barn som är under 16 år lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss på de uppgifter som anges i punkt 1 för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Hantering av personuppgifter till tredje part:

Den data eller uppgifter som du anger på webbplatsen delas inte med tredje part, i enlighet med GDPR regelverk, utan ditt uttryckliga medgivande.

• Myndigheter m.fl: Dina personuppgifter kan behöva lämnas ut till myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag. Sådan utlämning av personuppgifter kommer enbart att ske när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagar och regler.Uppgifter gällande överföring av uppgifter utanför EU/EES:

Vi säkerställer att att vår behandlingen sker inom EU/EES gränser enligt gällande lagar och förordningar i.

Användning av Cookie-filer och verktyg med mera:

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

• Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

• När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

• Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

• Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

• Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

• Vi använder cookie för att visa framgångar och felmeddelanden till inloggade användare, som svar på vissa åtgärder, som att gå med i en grupp. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter och raderas omedelbart efter nästa sida laddas.

• Vi använder cookie i grupp-, medlems- och aktivitetskataloger för att hålla reda på användarens surfpreferenser. Dessa inställningar inkluderar de senast valda värdena för listrutor för sortering och filter samt information om paginering. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter och raderas efter 24 timmar.

• När en inloggad användare skapar en ny grupp använder vi ett antal cookies för att hålla reda på gruppskapningsprocessen. Dessa cookie innehåller inga personuppgifter och raderas varken vid framgångsrik grupp eller efter 24 timmar.

Analys:
Analys av data sker via tredjepartscookien, Google Analytics, för att förbättra funktioner och upplevelser på användarna av webbplats. För närmare information: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=sv.

Lagringstid för uppgifter vi behandlar:
 
Dina personuppgifter kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna erbjuda de varor och tjänster vi tillhandahåller eller för att besvara dina frågor och eventuella reklamationer, om vi inte behöver spara uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen. Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

• Personuppgifter: Sparas upp till 24 månader efter att avtalet med dig har upphört. Finns det förpliktelser kvar mot dig kan dina personuppgifter sparas längre än 36 månader.

• I vissa fall kan det vara aktuellt att anonymisera uppgifterna i syftet att använd dem för historiska och analytiska ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.


Dina rättigheter:

SMEatWORK.se värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss här
• Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot produkt- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. 

• På ”mina sidor”: Där kan du enkelt och lätt ifrånsäga olika typer av meddelande från oss. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen och upphöra att behandla dessa uppgifter. Notera dock att detta kan innebära att vi inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster, information eller erbjudanden.

• Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan se ett urval av de uppgifter vi behandlar om dig på ”Mina sidor” Där kan du även rätta, eller radera utvalda uppgifter vi behandlar om dig. Vi tillmötesgår begäran om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av lagliga dokumentationsskäl eller liknande. 

• Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att nyttja vår tjänst.

• Utöva dina rättigheter: Om du har frågor runt GDPR och behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@Ssmeatwork.se.  Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, men normalt senast inom 30 dagar. Vi kommer då att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfrågningar. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter.

• Klagomål till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).


Ändringar:

Vi förbehåller sig rätten att uppdatera sin Integritetspolicy, eftersom vi regelbundet utvecklar våra affärsprocesser och därmed sammanhängande policyer. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av policyn kommer att meddelas på denna sida. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.


Force majeure:

Vi befriar oss från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörande. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och tjänst med mera.


Användarvillkor

Det är viktigt att du läser dessa och förstår dem eftersom de påverkar dina juridiska rättigheter. Användarvillkoren reglerar förhållandet mellan SMEatWorks.se och dig när du använder vår tjänst. Genom att använda vår tjänst accepterar du, och är bunden av dessa villkor och är införstådd med att de kan ändras av oss när som helst vilket vi då meddelar.

Villkoren gäller så länge som du använder SMEatWorks.se och du är bunden av dem även om ditt användande eller tjänsten avslutas.

Definitioner

”Tjänst(er)” – Den tjänst som tillhandahålls av oss och som består av att vi förser dig med information och filer genom SMEatWorks.se. Viss information kan du som användare lägga upp genom t ex kommentering.

”Villkor” – Dessa villkor inklusive Integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor som du godkänner.

”Vi”, ”oss”, ”vår” – Vi som driver SMEatWorks.se är Rolf Kjerrgren, org.nr 601025-0097.

”Webbplats” – SMEatWorks.se och samtliga andra undersidor på denna domän.

”Eget material” – Material såsom text som skrivs av dig som användare av Tjänsten men också eventuellt bild- eller filmmaterial som du förser Oss med.

”Du”, ”dig”, ”din” – Avser dig som användare av Tjänsten.

”Information” – Allt material som levereras av oss genom SMEatWorks.se

”Registreringsformulär” – De formulär Du fyller i för att få använda Tjänsten, registrera konto och för att få meddelanden via Epost.

”Personuppgifter” – Information som kan hänföras till din person, exempelvis namn, adress, yrkesroll, telefonnummer, e-postadress eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig, som registreras av oss när du använder vår Tjänst. Se Integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tjänsten

Du accepterar att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du accepterar att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och användningen av denna. Du accepterar också att vi inte har något ansvar för förseningar eller misslyckanden avseende t.ex. att publicera eller lagra meddelanden eller annat material. Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier avseende Tjänsten. Du accepterar att viss Information, exempelvis mjukvara, erhålls av oss från tredje part och att vi inte heller kan lämna några garantier avseende sådan Information. Du förstår och accepterar även att (a) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan användas; (b) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan utfästa att göra det; (c) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel; och (d) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll. Vi rekommenderar vi att du använder anti-virus program på all Information och/eller material som du får via Tjänsten.

Rättigheter

Genom att använda Webbplatsen accepterar du att vi tillhandahåller Information endast för icke-kommersiella bruk och får inte användas för något annat syfte (exempelvis publicering eller kopiering). Du får inte sälja, ladda ned till annan, låta någon få pant eller liknande rätt i Informationen eller på annat sätt överföra någon typ av rätt i Informationen. Du får heller inte själv eller genom att tillåta eller hjälpa tredje part, reproducera, kopiera, bearbeta, skicka, lagra (exempelvis på annan webbsida), distribuera, exploatera eller på annat sätt använda Informationen. Du får inte heller skapa ett verk som härleder från Webbplatsen eller företa reverse engineering, ej heller företa dekompilering eller på annat sätt försöka upptäcka källkod i Informationen eller kringgå tekniska skyddsåtgärder avseende Informationen. Obehörigt eller förbjudet användande av Tjänsten, Webbplatsen eller dess material och innehåll kan leda till ansvar och/eller straffrättsligt åtal enligt lag. Vårt namn, logotyper och bilder samt bilder och logotyper som tillhör tredje part (inklusive deras tjänster och produkter) tillhör oss eller respektive tredje part och du har ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer på Webbplatsen (inklusive design, utseende och känsla, s.k. “look and feel”) och allt material eller innehåll som är en del av Webbplatsen ska ses som vår egendom eller våra licensgivares egendom. Genom att ge oss material, såsom inlägg, omdömen och kommentarer, ger du oss en evig och global licens, utan rätt till ersättning, att använda och exploatera sådant material eller del av detta som vi anser lämpligt. Vi har även rätt att radera, modifiera, redigera eller på annat sätt handskas med material som du skickar till oss/Webbplatsen som vi finner lämpligt. Du avstår även, i den utsträckningen gällande lag tillåter, från alla så kallade ideella rättigheter eller liknande rättigheter i sådant material.

Användares uppförande

Ditt användande av Webbplatsen och Tjänsten ska ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god “nätetikett”. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och fel i relation till ditt användande av Tjänsten. Misstänkta lagöverträdelser anmäls. Du får inte använda Tjänsten:

a) i ett olagligt syfte; (såsom försök till olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, uppvigling, spridning av barnpornografi eller intrång i upphovsrätt)
b) på något sätt som kan skada eller störa en annan användares dator eller teknisk utrustning;
c) på något sätt som stör, skadar eller leder till en mindre effektiv Tjänst;
d) på något sätt som kan vara oanständigt, vulgärt, obscent eller pornografiskt;
e) för uppladdning eller överföring av datavirus, exempelvis s.k. timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, eller spyware eller andra potentiellt skadliga datafiler, information eller program;
f) som ett sätt att hota, förfölja, trakassera, utnyttja, diskriminera eller på annat sätt förolämpa andra användare annan person eller firma eller för att samla, lagra, visa, reproducera eller ta del av andras personuppgifter eller inkräkta i andras personliga integritet;
g) på ett sätt som innebär en överträdelse eller kränkning av annan persons, firmas eller företags rättigheter, exempelvis till upphovsrätt eller sekretess;
h) för kommersiella syften, exempelvis annonsering, publicitet, marknadsföring eller erbjudande av varor eller tjänster;
i) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung, exempelvis genom att personifiera en anställd, chef eller representant hos oss eller annan användare; eller
j) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller andra oombedda meddelanden.

Du är införstådd med att vi redigerar eller tar bort innehåll som enligt vår uppfattning är olämpligt eller misstänks bryta mot svensk lag efter publicering på Webbplatsen. Om du finner något material som enligt din åsikt framstår som stötande eller på något sätt olämpligt, var god informera oss om detta på info@smeatwork.se

Du accepterar att vi alltid har rätt att övervaka eller granska sådant material och att vägra tillgång till eller flytta material som gjorts tillgängligt via Tjänsten eller Webbsidan.

Alla meddelanden och material som sänds via Webbsidan ska stå i överensstämmelse med våra regler för kommentarer och omdömen och eventuella andra inlägg vilka utgör del av dessa Villkor.

Eget material – regler för kommentarer

Som användare av Tjänsten kan du skriva egna kommentarer där det indikerats på vår Webbplats. Du är själv ansvarig för din text och vilket innebär att du själv kan ställas till svars för materialet inför t ex domstol. Du förstår att innehållet i Eget Material inte återspeglar våra åsikter eller våra anställdas eller representanters åsikter och att vi inte tar ansvar för Eget Material eller för skada som uppkommer på grund av din uppladdning av Eget Material. Vi har rätt att redigera eller ta bort upplagt Eget Material utan att meddela dig eller ange anledning för detta. Om du lägger upp Eget Material som visar sig vara olagligt eller som vi finner stötande eller tvivelaktigt kommer vi att meddela dessa till relevanta personer eller myndigheter.

Säkerhet och registrering

Du ansvarar för att hemlighålla ditt lösenord och användarnamn och du själv ansvarar för alla aktiviteter som förekommer på ditt konto. Du ska (a) omedelbart meddela oss vid obehörigt användande av ditt konto eller annat säkerhetsöverskridande och (b) logga ut från ditt konto när du inte använder Tjänsten. Vi kan inte ansvara för förlust eller skada som uppkommer för dig eller annan på grund av att du inte uppfyller denna bestämmelse. Om du lämnar uppgift som inte är korrekt eller om vi har skälig anledning att misstänka att så är fallet, får vi stänga av eller begränsa ditt tillträde till de delar av Tjänsten som kräver registrering. För att anmäla sig för och ta emot nyhetsbrev samt få tillgång till alla områden på Webbplatsen måste du vara minst 18 år gammal och förse oss med korrekt information om dig själv enligt Registreringsformuläret. Om du är under 18 år, måste vi ha ett skriftligt Föräldrasamtycke ifyllt av din förälder/förmyndare inskickat till oss på info@smeatwork.se Om din förälder/förmyndare inte vill godkänna Föräldrasamtycket, ber vi dig att inte använda Webbplatsen eller Tjänsten.

Integritetspolicy

För att läsa vad som gäller för behandling av Personuppgifter så kan du gå till vår ”Integritetspolicy”. Vår integritetspolicy är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter. Du kan ställa frågor eller kommentera vår policy genom att skicka ett e-postmeddelande till info@smeatwork.se

Ansvarsbegränsning

Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller annan för förlust eller skada som är hänförlig till eller på något sätt är förenat med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten, Informationen eller Webbplatsen. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, direkta som indirekta. Vi ansvarar inte heller gentemot dig för felaktigheter eller förseningar i Tjänsten, exempelvis p.g.a. a) du har försett oss med felaktig information; b) du har raderat en del av en Tjänst eller; c) du inte följer instruktioner för användande av Tjänsten.

Andra webbplatser

På Webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Webbplatsen och Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll på annan webbplats. Länkar till andra webbplatser innebär inte att vi bekräftar den webbplatsen eller dess innehåll eller går i god för denna.

Skadeslöshetsförbindelse

Om du skulle ha någon rätt eller krav mot en annan användare på grund av användning av Tjänsten ska sådan rätt, krav eller tvist föras oberoende av och utan anknytning till oss. Du ska även hålla oss skadelösa mot alla krav, skadestånd och kostnader som uppkommer på grund av att du inte följer dessa Villkor, gällande lag eller på grund av ditt bruk eller missbruk av Tjänsten, Webbplatsen eller Informationen.

Överlåtelse

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi skriftligen godkänt detta. Vi får överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan restriktioner.

Avstängning och uppsägning

Vi har rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten om du handlar i strid med lag eller inte följer dessa Villkor, eller om vi helt eller delvis stänger ner Tjänsten.

Ändringar av villkor

Vi har rätt att när som helst ändra dessa Villkor vilket vi meddelar genom att i inledningen till dessa Villkor ange när de senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter att vi meddelat detta accepterar du de justerade Villkoren. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Lagval och domstol

Webbplatsen riktar sig till användare i Sverige. Vi kan inte garantera att Webbplatsen överensstämmer med annat lands lagstiftning. Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Första kontakten med oss sker genom info@smeatwork.se Vi engagerar oss ideellt med begränsad möjlighet att nås direkt. Uppge ditt telefonnummer om du önskar bli uppringd.

SMEatWork 2020