Oskar_Kancans_Envall_Karantänsamverkan

HAN LANSERAR HJÄLPSIDA FÖR MÄNNISKOR I KARANTÄN

Oskar Kancans Envall startade hemsidan ”Karantänsamverkan” för att göra det enklare för folk att komma i kontakt med villiga hjälpare. Man har två enkla val, att hjälpa eller att bli hjälpt. – Enkelheten är själva konceptet, poängen är att människor i ens närhet registrerar sitt postnummer, förklarar han.

Continue reading "HAN LANSERAR HJÄLPSIDA FÖR MÄNNISKOR I KARANTÄN"

SPOTIFY UPPLÅTER HUVUDKONTOR TILL WALLENBERGS CORONA-INITIATIV

Spotify upplåter en del av sitt huvudkontor till Beredskapslyftet, ett initiativ för temporär omskolning av personal under coronakrisen. Bakom initiativet står Wallenbergstiftelserna, Investor och rekryteringsbolaget Novare.

Continue reading "SPOTIFY UPPLÅTER HUVUDKONTOR TILL WALLENBERGS CORONA-INITIATIV"
Första kontakten med oss sker genom info@smeatwork.se Vi engagerar oss ideellt med begränsad möjlighet att nås direkt. Uppge ditt telefonnummer om du önskar bli uppringd.

SMEatWork 2020